In juni 2013 kwamen de waterlanders tijdens de Kunstroute. De opbrengsten van de boekenleggers werden geschonken aan Stichting Hulphond.

Onderste foto: vanaf 3 juni 2020 Stinzentuin, Molen de Korenaar, Sexbierum