Dansen in het daglicht - Woest en Bijster  20-28 oktober 2018  - zie www.woestenbijster.nl.

Voorjaar 2018 - aarzelend tasten wij - verbijstering.

Nog nooit zagen we het ochtend worden of zomer of herfst.

En nu waren wij - 170 in getal - in het Renkums Beekdal, allemaal verschillend en samen gelukkig.

Bewegen op de melodie van regendruppels en het ritme van de wind - the roots of rhythm remain.

Onderstaande foto’s: Roberto ten Hoedt